İnsan hakları belgelerinin ALFABETİK listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Başlık Filtresi
1 ASIRI DERECEDE YARALAYAN VE AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ BULUNAN SİLAHLARIN YASAKLANMASI SÖZLEŞMESİ
2 AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ
3 AVRUPA SOSYAL ŞARTI
4 AYRIMCILIK (İŞ VE MESLEK) SÖZLEŞMESİ
5 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
6 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KORUNMASI BİLDİRGESİ
7 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARIN SİYASAL HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMESİ
8 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PEKİN DEKLARASYONU
9 CEBRİ VEYA MECBURİ ÇALIŞTIRMAYA İLİŞKİN SÖZLEŞME (Zorla Çalıştırma Sözleşmesi)
10 ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
11 EKONOMIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI
12 ENGELLİ KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME ve SECMELI PROTOKOL
13 EŞİT DEĞERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADIN İŞÇİLER ARASINDA ÜCRET EŞİTLİĞİ HAKKINDA SÖZLEŞME
14 HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME
15 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
16 İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ)
17 İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE GAYRIİNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI B.M. SÖZLEŞMESİ
18 İŞKENCENİN VE İNSANLIKDIŞI YADA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
19 İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE ONLARA SAĞLANACAK KOLAYLIKLARA İLİŞKİN SÖZLEŞME
20 İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME
21 KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
22 KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ EK İHTİYARİ PROTOKOL
23 KİŞİLERİN GÖZALTINDA KAYIPTAN KORUNMALARIYLA İLGİLİ ULUSLARARASI SÖZLEŞME
24 KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ILO SÖZLEŞMESİ
25 MÜLTECİLERİN HUKUK STATÜSÜNE İLİŞKİN 1967 PROTOKOLÜ
26 MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
27 ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI SÖZLEŞMESI
28 OTTAWA SÖZLEŞMESİ
29 PARİS ŞARTI
30 SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
31 SİYASİ VE MEDENİ HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ
32 ULUSAL AZINLIKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞME
33 ULUSAL YA DA ETNİK, DİNSEL VE DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP KİŞİLERİN HAKLARI BİLDİRGESİ
34 ZORLA ÇALIŞTIRMANIN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ